Sperm sayısı yönünden erkek infertilitesi
OLİGOZOOSPERMİA

  1. OLIGOZOOSPERMIA
  2. ŞİDDETLİ OLİGOZOOSPERMIA
  3. ÇOK ŞİDDETLİ OLIGOZOOSPERMIA
  4. KRIPTOZOOSPERMIA(VIRTUAL VEYA TRANSIENT AZOOSPERMIA)

1 – OLIGOZOOSPERMIA:

Sperm sayısının mililitrede 20 milyonun altında olduğu semen örnekleri ifadesidir. Sperm sayısındaki azalmaya eşlik eden hareketlilik yada progresyon düşüklüğü, sperm morfolojisinde problemler yoksa ml’de 5 milyon sperme kadar sperm düşüklüğü spontan üreme açısından şansı olan gruptur, bununla birlikte aşılama veya yardımcı üreme teknikleri ile bu şansın anlamlı bir şekilde arttırılabilmesi mümkündür.

2 – ŞİDDETLİ OLİGOZOOSPERMIA:

Sperm sayısının 5 milyonun altında olduğu semen örneklerinin ifadesidir. Bu çiftler için normal ilişki ile gebe kalabilme olasılığı düşüktür . Yardımcı üreme teknikleri ile sağlıklı sperm seçimi ve mikroenjeksiyonu ile şansı arttırabilmek mümkündür. Bu grup hastaya eşlik eden sperm hareketliği ve morfolojik problemler varsa sperm seçimi çok daha fazla önem kazanır. Spermin sayısının azalması ile tespit edilmesi güçleşen sperm DNA hasarının varlığı durumunda ise antioksidan tedavisi , testiküler sperm kullanımı ve sperm seçimi , gebelik şansının arttırılması konusunda şansı arttırabilirliği konusunda pek çok referans yayın bulunmaktadır.

3 – ÇOK ŞİDDETLİ OLIGOZOOSPERMIA:

Sperm sayısının 1 milyonun altında olduğu sperm sayısının ifadesidir, genelde sperm hareketliliği ve morfolojisindeki problemlerde katılım gösterir. Artık hastanın normal ilişki ile gebelik şansı yoktur ve yardımcı üreme teknikleri bu konuda önem kazanmaktadır. Bu şartlarda yetersiz sperm sayısı nedeni ile gebe kalamayan çiftler çok düşük sperm sayısına sahip bu örneklerin dondurulması sonrası elde edilen sperm havuzlarının işlem günü ardışık taze ejakülat spermleri ile birlikte çözülerek işleme alınıp hazırlanması sonrası , yüksek büyütme sistemine sahip özel objektifler altında morfolojik olarak ayrıntılı seçilmesi ve çift kırılma filtre sistemleri ile kapasitasyonlarına göre seçim yapılması suretiyle toplanır ve elektrik aktivasyonu eşliğinde mikroenjeksiyon işlemi gerçekleştirilir.

4 – KRIPTOZOOSPERMIA(VIRTUAL VEYA TRANSIENT AZOOSPERMIA):

Genellikle basal semen değerlendirilmesinde sperme rastlanmadığı halde , konsantire edilen örneklerde sperme rastlanması durumudur. Alınan her örnekte sperme rastlanmaması nedeni ile mutlak suretle ardışık iki ya da üç örnek alınmalı, ve alınan tüm örneklerin konsantire edilmesi sonrası elde edilen örnek incelemeye alınmalıdır. Bu tür hastaların tedavisinde , örneklerde elde edilen spermlerin havuzlanma amaçlı dondurulması, daha sonrasında sperm bulunmama özelliğine karşın en önemli tedbirdir. Bu örneklerin işlem günü ardışık olarak elde edilecek örneklerle birlikte hazırlanarak, yüksek büyütme sistemine sahip özel objektifler altında morfolojik olarak ayrıntılı seçilmesi ve çift kırılma filtre sistemleri ile kapasitasyonlarına göre seçim yapılması suretiyle toplanır ve elektrik aktivasyonu eşliğinde mikroenjeksiyon işlemi gerçekleştirilir.